Pirates
       
     
Tiger Machine
       
     
Crane
       
     
Polar Bear
       
     
Fountain
       
     
Squid & Whale
       
     
Pirates
       
     
Pirates

Mixed media on wood, 10" x 10", 2011-SOLD.

Tiger Machine
       
     
Tiger Machine

Mixed media on wood, 10" x 10", 2011-SOLD.

Crane
       
     
Crane

Mixed media on wood, 10" x 10", 2011-SOLD.

Polar Bear
       
     
Polar Bear

Mixed media on wood, 10" x 10", 2011-SOLD.

Fountain
       
     
Fountain

Mixed media on wood, 12" x 12", 2011-SOLD.

Squid & Whale
       
     
Squid & Whale

Mixed media on wood, 24" x 18", 2011-SOLD.